Ga naar de inhoud

Hand in Hand: Bras dessus Bras dessous en Senior Montessori ontmoeten elkaar

Deze twee verenigingen hebben dezelfde missie - de manier veranderen waarop we naar senioren kijken - en voeren hun activiteiten op zeer verschillende niveaus uit.

- Bras dessus Bras dessous, u kent het misschien al omdat het al meer dan vijf jaar actief is in de buurt. Haar taak: een brug slaan tussen de generaties door senioren te helpen in contact te komen met een of meer vrijwillige bewoners van hun buurt. Wat zij inbrengt: haar kennis van het gebied en de acteurs die er deel van uitmaken.

- Senior Montessori is vrij goed bekend bij professionals op het gebied van veroudering, aangezien het team van Montessori hen opleidt tot concrete instrumenten die een andere kijk op en een andere werkwijze bij de begeleiding van ouderen mogelijk maken voor een beter welzijn van allen. Wat het brengt: een benadering gericht op de persoon (en niet op de ziekte), de Montessori-methode aangepast aan ouderen.

Wil je meer weten ? Neem contact op met ons! E-mail : mdm@senior-montessori.be of telefoon : 0492 48 06 28.